ThriSiss – Epizod 117

ThriSiss – Epizod 117

Gënjeshtra që Sevilay i tregon Ozerit për sëmundjen e saj si një bombë në prehrin e një personi të papritur. Dasma sekrete e Deryas; vë kundër njëra-tjetrës tre motra. Derisa e vazhdon lidhja e pathyeshme mes tire po zgjatet dita-ditës, vëllazëria e tire do të vihet në provë në këtë mënyrë.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *